Vacature wetenschappelijke stage – Artificial Intelligence in de acute zorg

Vacature wetenschappelijke stage – Artificial Intelligence in de acute zorg

Ben jij een masters student met affiniteit voor innovatie, data science, acute zorg of interne
geneeskunde (infectiologie)? Dan past deze landmark studie bij jou! Het acute AI team van het
AmsterdamUMC is per direct op zoek naar studenten die ons willen ondersteunen bij de ABC – study.
Achtergrond ABC – study
Wij nemen op de SEH te veel onnodige bloedkweken af. Deze zijn zelden positief en tot 50% hiervan
is bovendien gecontamineerd. Dit heeft verregaande consequenties zoals langere opnameduur, meer
en onnodige diagnostiek en antibioticagebruik en zelfs een hogere mortaliteit in deze groep.
Middels machine learning is er een tool ontwikkeld welke kan voorspellen hoe groot de kans is dat de
bloedkweek positief zal worden. Dit kan de clinici ondersteunen bij het maken van de beslissing van
het al dan niet afnemen van een bloedkweek en zo afname van onnodige bloedkweken verminderen.
De ABC – study is een multicenter RCT waar de klinische impact van deze tool zal worden getoetst,
de eerste soortgelijke studie in de wereld.

Wat bieden wij?
– Een mooie plek om je thesis te kunnen schrijven en eventueel mee te publiceren.
– Een ervaren multidisciplinaire omgeving met veel ruimte voor innovatie en eigen inbreng.
– Intensieve begeleiding toewerkend naar meer vrijheid en zelfstandigheid.
– Veel interactie met patiënten en klinische exposure.
– Researchmeetings met promovendi en studenten van andere projecten.
– Ruimte voor eigen leerdoelen rondom onderzoek, kliniek en IT.

Als je geïnteresseerd bent of vragen hebt kan je contact opnemen met:

Sheena Bhagirath, arts-onderzoeker. Email: s.bhagirath@amsterdamumc.nl
Noucka van der Zaag, arts-onderzoeker. Email: a.vanderzaag@amsterdamumc.nl

Zie hier het PDF bestand: Vacature wetenschappelijke stage ABC – study