In memoriam – Philippe Fleuren 04-05-1994/05-07-2017

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Philippe Fleuren, derdejaars bachelor student Geneeskunde.

Wij wensen familie, vrienden en andere mensen die Philippe kenden veel sterkte toe met het verwerken van dit enorme verlies.