Leden van Verdienste

Leden van Verdienste hebben geregeld blijk gegeven van een geïnteresseerde houding jegens de MFAS en
haar activiteiten en hebben zich buitengewoon en geruime tijd ingezet voor de MFAS en haar leden. Ieder Lid van Verdienste wordt bij benoeming op gepaste wijze bedankt voor zijn/haar bijdrage aan onze vereni-
ging.

Leden van Verdienste


Frits Mestebeld

Ton Meulemans

Kees de Jong