Jaarvertegenwoordiging

De MFAS heeft in elk jaar een groep van zes studenten die hun jaar vertegenwoordigen. Tijdens elk blok is het hun taak om oplettend te zijn en om op te vangen waar de studenten in hun jaar problemen mee hebben of waar ze juist tevreden over zijn. Tijdens de evaluatie van het blok geven de studenten van de MFAS jaarvertegenwoordiging hun mening over allerlei aspecten van het blok, zoals de studiezwaarte, de organisatie, de verhouding tussen contacturen en zelfstudie-uren, enzovoorts.
Het evalueren gebeurt vooral aan de hand van enquêteformulieren die bij elk tentamen uitgedeeld worden en waar studenten hun commentaar op kunnen schrijven. Daarnaast houden de leden van de jaarvertegenwoordiging gedurende het blok hun oren en ogen open voor opmerkingen vanuit het jaar. Met al deze informatie kan de jaarvertegenwoordiging evalueren.

Wist je dat je op deze site de notulen van de evaluaties kunt vinden van blokken die afgelopen jaar zijn gegeven?

Heb je op- of aanmerkingen voor het blok, of een vraag over de JVT? Mail dan naar de jaarvertegenwoordiging van jouw jaar!

Jaarvertegenwoordigingen 2020-2021

Functie Epicurus jaar 1 Epicurus jaar 2 Epicurus jaar 3
Voorzitter Aryen Saatpoor Julia Vollinga Jarno de Haas
Secretaris Judith Knol Puck Tempelman Tim van der Putten
Lid Facebook Elly Kobceva Rosa Weel Camille van der Meer
Lid Evaluatie Daan Karssing Luc Wiegers Abel keijzer
Lid Canvas Robyn Distelbrink Tobia Beshay Geertje biebuyk
Algemeen Lid Mike de Wit Esmee van Vliet juliëtte Zuurbier
E-mailadres jvtjaar1@mfas.net jvtjaar2@mfas.net jvtjaar3@mfas.net