Commissie van Advies

Deze commissie bestaat uit oud-bestuursleden en/of ereleden. De Commissie van Advies (CvA) adviseert het
Bestuur over diverse zaken, hetzij op verzoek van het Bestuur, hetzij uit eigen beweging. De Commissie van Advies bestaat momenteel uit de volgende leden: 

Sara hekma (123ste Bestuur)
Senna Diepeveen (123ste Bestuur)
Annick Weterings (124ste Bestuur)
Sarah Lutterman (124ste Bestuur)
Zoe Davidson
 (125ste Bestuur)
Mike Schilder
 (125ste Bestuur)
Roelof Jan Oostra
(Ere-lid sinds 2011)
Cisca Griffioen
(Ere-lid sinds 1997)