Nieuw erelid: Gabor Linthorst

Dr. Gabor Linthorst, internist-endocrinoloog en hoofd van de Bachelor Geneeskunde, is aangesteld tot erelid van de MFAS. Al vóór de huidige pandemie bestond goed contact tussen hem en de MFAS, maar vooral in de afgelopen tijd heeft hij blijk gegeven van zijn bijzondere affiniteit met de vereniging en is hij buitengewoon betrokken tijdens de coronacrisis. Dr. Gabor Linthorst heeft zich in grote mate ingezet voor de MFAS, meer dan van hem gevraagd werd als hoofd van de Bachelor. Naast zijn inzet voor de MFAS, betrekt hij studenten bij het arts-zijn met de wekelijkse Wat Is De Diagnose-quiz, vervult hij zijn functie als internist-endocrinoloog binnen het Amsterdam UMC en is hij betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Hij is dus iemand die een inspiratie is voor de leden en waar de MFAS op kan bouwen, daarom zijn we blij dat we hem mogen verwelkomen als nieuw erelid van de MFAS!

Bekijk hier alle ereleden van de MFAS!