MFAS Privacy Beleid

Privacy Beleid MFAS

Privacybeleid der MFAS
Dit document is voor het laatst gewijzigd op 05-07-2018

Verwerkingsverantwoordelijke:
Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten
Meibergdreef 15
Kamer J0-110
1105AZ Amsterdam
Telefoonnummer: 020- 5664674
Email: mfas@mfas.net

Privacytoezichthouder:
h.t. Secretaris der MFAS
email: secretaris@mfas.net

Welke gegevens verzamelen wij?
De Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten (MFAS) verwerkt persoonsgegevens die u
doorgeeft via het inschrijfformulier via het Online Ledensysteem (OLS).

De volgende persoonsgegevens worden opgevraagd tijdens de inschrijving:
– Pasfoto
– Geslacht
– Naam
– Geboortedatum
– Studie
– Studentnummer
– Emailadres
– Telefoonnummer
– Telefoonnummer ouders
– Adresgegevens persoonlijk
– Adresgegevens ouders
– Rekeningnummer

Bij inschrijving voor diensten van de MFAS behoudt de MFAS zich het recht een deelnemerslijst
door te geven aan de georganiseerde commissie(s). Op deze deelnemerslijst staan de naam van
de deelnemer en emailadressen gemeld. Indien het Bestuur der MFAS meer informatie nodig
acht voor bepaalde activiteiten, kan het Bestuur der MFAS deze informatie toevoegen aan de
deelnemerslijst. Bij inschrijving voor bepaalde evenementen zal om extra gegevens gevraagd
worden, bijvoorbeeld allergie-informatie en identiteitsgegevens. Het Bestuur der MFAS ziet erop
toe dat geen onnodige gegevens zullen worden opgevraagd.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?
De MFAS gebruikt uw persoonsgegevens voor het bijhouden van een correct ledenbestand. Deze
gegevens zijn noodzakelijk voor het innen van het lidmaatschapsgeld. Daarnaast worden uw
contactgegevens gebruikt om contact met u op te kunnen nemen en voor het verstrekken van
informatie vanuit de MFAS.
Uw gegevens worden alleen in de Almanak opgenomen als u hiervoor toestemming heeft
gegeven via het inschrijfformulier. Uw voorkeur kan hiervoor altijd worden aangepast via het
OLS.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
Gedurende uw lidmaatschap worden uw gegevens verwerkt zoals in dit beleid is toegelicht. Dit
bedraagt zeven (7) jaar voor Geneeskunde studenten en vijf (5) jaar voor Medische
Informatiekunde studenten. Op het moment dat uw lidmaatschap eindigt, komen uw gegevens in
het oud ledenbestand. Dit bestand is alleen inzichtelijk voor het bestuur der MFAS en wordt
gebruikt om oud leden te kunnen benaderen voor verschillende doeleinden, zoals een
Alumniborrel. Mocht u uw gegevens willen verwijderen uit ons bestand na uitschrijving, kunt u
contact opnemen met de privacy toezichthouder.
Financiële gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen
voor het bijhouden van gegevens te voldoen. Dit betekent dat de gegevens maximaal zeven (7)
jaar worden bewaard voor financiële rapporteringsbehoeften.

Met wie delen wij deze gegevens?
De gegevens staan opgeslagen in het OLS. Dit systeem wordt beheerd door GenkGoWeb,
waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben. Daarnaast zijn de namen en emailadressen
opgeslagen via Mailchimp voor het versturen van de maandelijkse nieuwsbrief. Zij hebben beide
een apart privacybeleid.
De gegevens die wij verzamelen worden gedeeld met het huidige Bestuur der MFAS voor het
uitvoeren van hun taken. De gegevens zullen minimaal met derden worden gedeeld, alleen
wanneer het Bestuur dit noodzakelijk acht. Hierbij kunt u denken aan het verstrekken van een
deelnemerslijst aan derden, bij wie de MFAS een activiteit organiseert.

Welke rechten heb jij?
– Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Het recht om persoonlijke gegevens die je
aan ons verstrekt over te dragen aan anderen.
– Het recht om te worden vergeten. Het recht om te verzoeken dat jouw gegevens worden
verwijderd.
– Het recht op inzage. Het recht om de persoonlijke gegevens die wij van jou hebben, in te
zien.
– Het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om jouw persoonlijke gegevens die wij
hebben, te wijzigen.
– Het recht op beperking van verwerking.
– Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel:
het recht op een menselijke blik bij besluiten.
– Het recht van bezwaar tegen het verwerken van persoonsgegevens.
– Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking.
– Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Je hebt altijd het recht om toestemming voor jouw gegevens of specifieke delen van jouw
gegevens in te trekken die door ons moeten worden verwerkt. Als je dat wilt of als je een klacht
hebt over de gegevensverwerking, kun je contact opnemen met de privacy toezichthouder via
secretaris@mfas.net. We zullen binnen één (1) maand na ontvangst van je verzoek reageren op
je verzoek. Je kunt ook een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Ben je verplicht om deze gegevens te verstrekken?
Het verwerken van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het inschrijven van jou als lid van
de MFAS. Dat betekent dat wij je alléén kunnen inschrijven als MFAS-lid indien je toestemming
verleent tot het verwerken van je persoonsgegevens.
Verzamelen we gegevens over u uit andere bronnen?
Nee, wij verzamelen alleen de gegevens die je specifiek, actief en rechtstreeks aan ons verstrekt.